LOADING CLOSE

Daily Archives: 2022-05-18

علی اصغر شربتی

انتشار دومین مقاله از سلسله مقالات کاربردی سازی علوم انسانی

چرا رشته های علوم انسانی کاربردی باید باشد

 علوم‌انسانی به‌مثابه موتور محرکه پیشرفت در سایر علوم است در دنیای امروز لازمه توسعه صنعت  پیشرفت در علوم‌انسانی است. باوجود این‌که رشد فنّاوری برای کشور سودآور است اما علوم‌انسانی رابطه استوارتری با مفهوم توسعه دارد.

دومین مقاله در بخش کاربردی سازی با موضوع چرایی کاربردی سازی علوم‌انسانی به …