LOADING CLOSE

Daily Archives: 2022-07-15

سبک‌های یادگیری

سبک‌های یادگیری

کلیات سبک‌های یادگیری و کاربرد آن در آموزش علوم‌انسانی

دکتر: الهام شمسی – نرگس رشیدی

کلیات سبک‌های یادگیری و کاربرد آن در آموزش علوم‌انسانی؛ تابه‌حال فکر کردید که چرا بعضی‌ها سر کلاس یاد می‌گیرند و بعضی دیگر نه؟ یا اینکه چرا بعضی‌ها با شنیدن بهتر یاد می‌گیرند و بعضی‌ها با راه‌رفتن درس را مطالعه می‌کنند؟ چرا …