LOADING CLOSE

Daily Archives: 2022-07-28

خودارزیابی

نقش خودارزیابی در یادگیری بهتر

خودارزیابی در یادگیری بهتر تاثیر شگرفی دارد. شما به‌عنوان مدرّس یا کسی که دغدغه‌ی یادگیری دارد تابه‌حال به راهبرد خود سنجی در فرایند آموزش فعال اندیشیده‌اید؟ از جمله افرادی هستید که نداشتن خودآگاهی را مهم­ترین نقطه‌ضعف دانش ­آموزان و دانشجویان می‌دانند؟ شاید معتقد باشید اکثر فضاهای آموزشی به‌خوبی این کمبودِ شناختی و تأثیرش بر …