LOADING CLOSE

معلم

سحر سمیعی

معرفی رشتۀ اخلاق کاربردی

شاید تا به امروز واژه اخلاق را بسیار شنیده باشید، ولی اخلاق کاربردی واژه ناآشنایی است که کمتر شنیده شده است. در این مقاله به توضیح مختصری از تعریف، شناخت، ضروریات اخلاق کاربردی و در پایان به بررسی اخلاق کاربردی در دو شغل می‌پردازیم.

تعریف اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی را گاهی اخلاق عملی (Practical Ethics) نیز …