LOADING CLOSE

کاربردی‌سازی

سحر سمیعی

معرفی گرایش تاریخ کاربردی

دریچه‌هایی به علوم انسانی کاربردی

آیا تابه‌حال به رشته تاریخ کاربردی در علوم‌انسانی برخورد کرده‌اید؟ با افزایش گرایش‌های جدید در قرن‌های اخیر رشته‌های زیادی به چرخۀ علمی پای نهادند که شاید فقط اسم آن‌ها را شنیده و یا اطلاعات محدودی دربارۀ آن‌ها داشته باشید. یکی از رشته‌های علوم‌انسانی تاریخ کاربردی است که در این مقاله …

دکتر ریحانه‌سادات عظیمی

چند نکته، چند سوال

در نقد «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه»

نویسنده محترم مقالۀ «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه» مطالبی عنوان کردند که شایسته است نکاتی جهت روشن شدن بیشتر مطلب مطرح شود.

به نظر می‌رسد نویسنده محترم در نقد موردنظر تصویر روشنی از مراد و منظور کاربردی‌سازی علوم انسانی پیش چشم نداشته‌اند؛ چراکه اولاً به تطابق علوم …

در نقد جنبش کاربردی‌سازی علوم انسانی

کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جان‌کاه؟

به عنوان مقدمه

چند صباحی است که این گمان به میان آمده که «کاربردی‌سازی» تنها راهکاری است که می‌تواند علوم انسانی را از بن‌بست‌هایش بیرون آورد و به آن حیات دوباره ببخشد. اینان می‌گویند که علوم انسانی دوران طلایی‌ای داشته و آن دوران مربوط به زمانی می‌شود که علوم انسانی …

کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقّاد (2)

پرسش محوری مقالۀ کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقاد اینست که با چه نگاهی به مسألۀ کاربردی‌سازی می‌توان جامعه‌ای نقاد داشت. در بخش اول این نوشتار دیدگاه علوم انسانی کاربردی با تکیه بر محتوا بررسیده شد. بخش دوم این مقاله نگاهی دیگر و در مقابلِ نگاه اول را بیان می‌کند.

نگاه دوم: کاربردی‌سازی با جراحی …

روش تدریس علوم انسانی

نگاهی کلی به کاربردی‌سازی

آیا کاربردی‌سازی در تمامی رشته‌های علوم انسانی ممکن است؟

دکتر حسن باقریان

با مطالعه مقاله‌های پیشین ممکن است این سوال به ذهن مخاطب ما رسیده باشد که آیا کاربردی سازی علوم انسانی در تمام حوزه‌های این علوم قابل تحقق است یا فقط شامل حوزه‌های خاصی از علوم انسانی خواهد شد؟ اجازه بدهید خیلی سریع و فیصله …

چند دورنما از علوم انسانی کاربردی

فاطمه شربتی

انسان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی بر زمین است و به دلیل دارابودن قوهٔ عقل و اختیار، متمایز از دیگر مخلوقات است؛ هرچند این برترین مخلوق بی‌ارتباط با طبیعت نیست و می‌تواند آن را به سلطه خود در آورد. همچنین ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و تعاملات نفسانی انسان نیز باید باعث تعالی انسان‌ها …

علی اصغر شربتی

چرا رشته‌های علوم انسانی باید کاربردی باشد

از گذشته انسان همواره در تلاش بوده تا طبیعت را به سیطرۀ خودش در آورد. این ویژگی او نه‌تنها در مهارت‌یابی و مهارت‌سازیِ او جریان داشته بلکه در نگاهِ او به یافته‌های نظری نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر او در پی علومی بوده است که برای زیست او، خواه مادی باشد یا معنوی، آورده‌ای داشته باشد. از سوی دیگر هر قدر که در معنای «علم» مناقشه داشته باشیم و، در نتیجۀ آن، علوم انسانی را به شیوه‌های مختلف معنا کنیم باز هم در مواجهه با علوم انسانی به چند صورت‌بندی ساده می‌توانیم «کاربردی‌بودن» را بررسی کنیم. بنابراین در این نوشته این ادعا تقویت و پرورانده می‌شود که «نه‌تنها رشته‌های علوم انسانی می‌تواند کاربردی شود بلکه لازم است چنین شود.»

احمد پورقاسم

چرا تحول در روش آموزش؟

احمد پورقاسم

یکی از راه‌های کاربردی‌سازی علوم انسانی تحول در روش آموزش است. برای این منظور باید به برخی از مفاهیم، مانند تولید، توجه داشت. این فرایند سبب تغییر در الگوهای روش آموزش خواهد شد.

فیلسوفان زبان صوری ، تمام تلاش خود را برای حل یا منحل‌کردن مسائل فلسفی از طریق صورت‌بندی زبان صرف کردند. …