LOADING CLOSE

روش تدریس

علی اصغر شربتی

کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقّاد

کاربردی سازی علوم انسانی و رشد جامعه نقاد(بخش اول) سقراط در دادگاه خود را خرمگس خواند، خرمگسی که با نیش ناچیزش جامعه را بیدار می‌کند. این وضعیت هویت سقراط را نشان می‌دهد، همان پرسش‌گری. پرسش‌گری او چند مولفۀ محوری دارد. او جامعه را به‌دقت می‌دید، سوال‌های تازه و متفاوتی می‌پرسید و صورت‌بندی‌های جدیدی ارائه …

انتشار اولین کتاب روش تدریس علوم انسانی؛ “رپو”

رپو همچون آتش پرومته در جان علوم‌انسانی با برافروختن شعله تدریس در استاد زمینه‌ساز یادگیری بهتراست تا پس از آن بتوان به کاربردی سازی علوم‌انسانی پرداخت.

این کتاب نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین تکنیک های تدریس است که به ما آموزش می‌دهد چطور شخصیت خود را در کلاس شکل دهیم زیرا شخصیت تدریس چیزی تکوینی و …

روش تدریس علوم انسانی

علوم انسانی تولید محور

علوم انسانی تولید محور: احمد پورقاسم

بخش اول: تولید

هنگامي كه از علوم انسانی تولید محور سخن می‌گویم، به‌خوبی از اينكه در ذهن اصحاب اين علوم و حتي در ذهن اصحاب علوم مهندسي سؤال‌ها و گاه اعتراض‌های بسياري را به وجود می‌آورم آگاهم. به‌خوبی می‌دانم گروهي معتقدند كه توليد در علوم‌انسانی به معناي تجاري ساختن اين …

علی اصغر شربتی

انتشار دومین مقاله از سلسله مقالات کاربردی سازی علوم انسانی

چرا رشته های علوم انسانی کاربردی باید باشد

 علوم‌انسانی به‌مثابه موتور محرکه پیشرفت در سایر علوم است در دنیای امروز لازمه توسعه صنعت  پیشرفت در علوم‌انسانی است. باوجود این‌که رشد فنّاوری برای کشور سودآور است اما علوم‌انسانی رابطه استوارتری با مفهوم توسعه دارد.

دومین مقاله در بخش کاربردی سازی با موضوع چرایی کاربردی سازی علوم‌انسانی به …

دکتر نرگس رشیدی

تمرین‌های کنترل شده و باز

دکتر نرگس رشیدی

با بررسی آنچه در مقاله کاربردی سازی علوم انسانی با تحول در روش آموزش دیدیم یکی از راهکارهای تحول علوم انسانی متحول کردن استفاده از روش‌های تدریس است. در حقیقت کاربردی سازی علوم انسانی، بدون ایجاد زیرساخت روش تدریس امکان پذیر نیست. از این رو، این تحول یکی از ابزارهای بسیار …

روش تدریس علوم انسانی

از آرزو تا مهارت رهبری

از سری کارگاه های کاربردی روش تدریس علوم انسانی

در این جلسه، در ابتدا، سرکار خانم اوریا دیناروند، تدریس آزمایشی خود را با عنوان مهارت رهبری ارائه می‌دهند. راهبر این استاد برای جلسه تدریس، سرکار خانم دکتر نرگس رشیدی می‌باشند.

در ادامه جلسه، سرکار خانم معصومه بهتاش، به راهبری سرکار خانم شیرین محققی، تدریس خودشان را …

احمد پورقاسم

چرا تحول در روش آموزش؟

احمد پورقاسم

یکی از راه‌های کاربردی‌سازی علوم انسانی تحول در روش آموزش است. برای این منظور باید به برخی از مفاهیم، مانند تولید، توجه داشت. این فرایند سبب تغییر در الگوهای روش آموزش خواهد شد.

فیلسوفان زبان صوری ، تمام تلاش خود را برای حل یا منحل‌کردن مسائل فلسفی از طریق صورت‌بندی زبان صرف کردند. …