LOADING CLOSE

روش آموزش

در نقد جنبش کاربردی‌سازی علوم انسانی

کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جان‌کاه؟

به عنوان مقدمه

چند صباحی است که این گمان به میان آمده که «کاربردی‌سازی» تنها راهکاری است که می‌تواند علوم انسانی را از بن‌بست‌هایش بیرون آورد و به آن حیات دوباره ببخشد. اینان می‌گویند که علوم انسانی دوران طلایی‌ای داشته و آن دوران مربوط به زمانی می‌شود که علوم انسانی …

کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقّاد (2)

پرسش محوری مقالۀ کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقاد اینست که با چه نگاهی به مسألۀ کاربردی‌سازی می‌توان جامعه‌ای نقاد داشت. در بخش اول این نوشتار دیدگاه علوم انسانی کاربردی با تکیه بر محتوا بررسیده شد. بخش دوم این مقاله نگاهی دیگر و در مقابلِ نگاه اول را بیان می‌کند.

نگاه دوم: کاربردی‌سازی با جراحی …

انتشار اولین کتاب روش تدریس علوم انسانی؛ “رپو”

رپو همچون آتش پرومته در جان علوم‌انسانی با برافروختن شعله تدریس در استاد زمینه‌ساز یادگیری بهتراست تا پس از آن بتوان به کاربردی سازی علوم‌انسانی پرداخت.

این کتاب نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین تکنیک های تدریس است که به ما آموزش می‌دهد چطور شخصیت خود را در کلاس شکل دهیم زیرا شخصیت تدریس چیزی تکوینی و …

علی اصغر شربتی

انتشار دومین مقاله از سلسله مقالات کاربردی سازی علوم انسانی

چرا رشته های علوم انسانی کاربردی باید باشد

 علوم‌انسانی به‌مثابه موتور محرکه پیشرفت در سایر علوم است در دنیای امروز لازمه توسعه صنعت  پیشرفت در علوم‌انسانی است. باوجود این‌که رشد فنّاوری برای کشور سودآور است اما علوم‌انسانی رابطه استوارتری با مفهوم توسعه دارد.

دومین مقاله در بخش کاربردی سازی با موضوع چرایی کاربردی سازی علوم‌انسانی به …

دکتر نرگس رشیدی

تمرین‌های کنترل شده و باز

دکتر نرگس رشیدی

با بررسی آنچه در مقاله کاربردی سازی علوم انسانی با تحول در روش آموزش دیدیم یکی از راهکارهای تحول علوم انسانی متحول کردن استفاده از روش‌های تدریس است. در حقیقت کاربردی سازی علوم انسانی، بدون ایجاد زیرساخت روش تدریس امکان پذیر نیست. از این رو، این تحول یکی از ابزارهای بسیار …

روش تدریس علوم انسانی

از آرزو تا مهارت رهبری

از سری کارگاه های کاربردی روش تدریس علوم انسانی

در این جلسه، در ابتدا، سرکار خانم اوریا دیناروند، تدریس آزمایشی خود را با عنوان مهارت رهبری ارائه می‌دهند. راهبر این استاد برای جلسه تدریس، سرکار خانم دکتر نرگس رشیدی می‌باشند.

در ادامه جلسه، سرکار خانم معصومه بهتاش، به راهبری سرکار خانم شیرین محققی، تدریس خودشان را …

احمد پورقاسم

چرا تحول در روش آموزش؟

احمد پورقاسم

یکی از راه‌های کاربردی‌سازی علوم انسانی تحول در روش آموزش است. برای این منظور باید به برخی از مفاهیم، مانند تولید، توجه داشت. این فرایند سبب تغییر در الگوهای روش آموزش خواهد شد.

فیلسوفان زبان صوری ، تمام تلاش خود را برای حل یا منحل‌کردن مسائل فلسفی از طریق صورت‌بندی زبان صرف کردند. …