LOADING CLOSE

بازار

دکتر ریحانه‌سادات عظیمی

چند نکته، چند سوال

در نقد «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه»

نویسنده محترم مقالۀ «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه» مطالبی عنوان کردند که شایسته است نکاتی جهت روشن شدن بیشتر مطلب مطرح شود.

به نظر می‌رسد نویسنده محترم در نقد موردنظر تصویر روشنی از مراد و منظور کاربردی‌سازی علوم انسانی پیش چشم نداشته‌اند؛ چراکه اولاً به تطابق علوم …

در نقد جنبش کاربردی‌سازی علوم انسانی

کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جان‌کاه؟

به عنوان مقدمه

چند صباحی است که این گمان به میان آمده که «کاربردی‌سازی» تنها راهکاری است که می‌تواند علوم انسانی را از بن‌بست‌هایش بیرون آورد و به آن حیات دوباره ببخشد. اینان می‌گویند که علوم انسانی دوران طلایی‌ای داشته و آن دوران مربوط به زمانی می‌شود که علوم انسانی …