LOADING CLOSE

مباحث نظری کاربردی سازی

دکتر ریحانه‌سادات عظیمی

چند نکته، چند سوال

در نقد «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه»

نویسنده محترم مقالۀ «کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جانکاه» مطالبی عنوان کردند که شایسته است نکاتی جهت روشن شدن بیشتر مطلب مطرح شود.

به نظر می‌رسد نویسنده محترم در نقد موردنظر تصویر روشنی از مراد و منظور کاربردی‌سازی علوم انسانی پیش چشم نداشته‌اند؛ چراکه اولاً به تطابق علوم …

در نقد جنبش کاربردی‌سازی علوم انسانی

کاربردی‌سازی علوم انسانی، جان‌افزا یا جان‌کاه؟

به عنوان مقدمه

چند صباحی است که این گمان به میان آمده که «کاربردی‌سازی» تنها راهکاری است که می‌تواند علوم انسانی را از بن‌بست‌هایش بیرون آورد و به آن حیات دوباره ببخشد. اینان می‌گویند که علوم انسانی دوران طلایی‌ای داشته و آن دوران مربوط به زمانی می‌شود که علوم انسانی …

کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقّاد (2)

پرسش محوری مقالۀ کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقاد اینست که با چه نگاهی به مسألۀ کاربردی‌سازی می‌توان جامعه‌ای نقاد داشت. در بخش اول این نوشتار دیدگاه علوم انسانی کاربردی با تکیه بر محتوا بررسیده شد. بخش دوم این مقاله نگاهی دیگر و در مقابلِ نگاه اول را بیان می‌کند.

نگاه دوم: کاربردی‌سازی با جراحی …

علی اصغر شربتی

کاربردی‌سازی و رشد جامعۀ نقّاد

کاربردی سازی علوم انسانی و رشد جامعه نقاد(بخش اول) سقراط در دادگاه خود را خرمگس خواند، خرمگسی که با نیش ناچیزش جامعه را بیدار می‌کند. این وضعیت هویت سقراط را نشان می‌دهد، همان پرسش‌گری. پرسش‌گری او چند مولفۀ محوری دارد. او جامعه را به‌دقت می‌دید، سوال‌های تازه و متفاوتی می‌پرسید و صورت‌بندی‌های جدیدی ارائه …

روش تدریس علوم انسانی

نگاهی کلی به کاربردی‌سازی

آیا کاربردی‌سازی در تمامی رشته‌های علوم انسانی ممکن است؟

دکتر حسن باقریان

با مطالعه مقاله‌های پیشین ممکن است این سوال به ذهن مخاطب ما رسیده باشد که آیا کاربردی سازی علوم انسانی در تمام حوزه‌های این علوم قابل تحقق است یا فقط شامل حوزه‌های خاصی از علوم انسانی خواهد شد؟ اجازه بدهید خیلی سریع و فیصله …

روش تدریس علوم انسانی

علوم انسانی تولید محور

علوم انسانی تولید محور: احمد پورقاسم

بخش اول: تولید

هنگامي كه از علوم انسانی تولید محور سخن می‌گویم، به‌خوبی از اينكه در ذهن اصحاب اين علوم و حتي در ذهن اصحاب علوم مهندسي سؤال‌ها و گاه اعتراض‌های بسياري را به وجود می‌آورم آگاهم. به‌خوبی می‌دانم گروهي معتقدند كه توليد در علوم‌انسانی به معناي تجاري ساختن اين …

علی اصغر شربتی

قصۀ علوم انسانی و پول

آیا تجاری‌سازی علوم انسانی ممکن است؟

علی‌اصغر شربتی

«علوم انسانی را باید در گنجه گذاشت»، شاید باور نکنید ولی این جمله را عده‌ای از اساتید علوم انسانی بیان می‌کنند. منظورشان اینست که این علوم صرفاً برای زندگی شخصی انسان است. هنگامی که در مقایسه با علوم پایه و علوم پزشکی از علوم انسانی سوال می‌شود به …

چند دورنما از علوم انسانی کاربردی

فاطمه شربتی

انسان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی بر زمین است و به دلیل دارابودن قوهٔ عقل و اختیار، متمایز از دیگر مخلوقات است؛ هرچند این برترین مخلوق بی‌ارتباط با طبیعت نیست و می‌تواند آن را به سلطه خود در آورد. همچنین ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و تعاملات نفسانی انسان نیز باید باعث تعالی انسان‌ها …

علی اصغر شربتی

چرا رشته‌های علوم انسانی باید کاربردی باشد

از گذشته انسان همواره در تلاش بوده تا طبیعت را به سیطرۀ خودش در آورد. این ویژگی او نه‌تنها در مهارت‌یابی و مهارت‌سازیِ او جریان داشته بلکه در نگاهِ او به یافته‌های نظری نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر او در پی علومی بوده است که برای زیست او، خواه مادی باشد یا معنوی، آورده‌ای داشته باشد. از سوی دیگر هر قدر که در معنای «علم» مناقشه داشته باشیم و، در نتیجۀ آن، علوم انسانی را به شیوه‌های مختلف معنا کنیم باز هم در مواجهه با علوم انسانی به چند صورت‌بندی ساده می‌توانیم «کاربردی‌بودن» را بررسی کنیم. بنابراین در این نوشته این ادعا تقویت و پرورانده می‌شود که «نه‌تنها رشته‌های علوم انسانی می‌تواند کاربردی شود بلکه لازم است چنین شود.»

احمد پورقاسم

چرا تحول در روش آموزش؟

احمد پورقاسم

یکی از راه‌های کاربردی‌سازی علوم انسانی تحول در روش آموزش است. برای این منظور باید به برخی از مفاهیم، مانند تولید، توجه داشت. این فرایند سبب تغییر در الگوهای روش آموزش خواهد شد.

فیلسوفان زبان صوری ، تمام تلاش خود را برای حل یا منحل‌کردن مسائل فلسفی از طریق صورت‌بندی زبان صرف کردند. …