LOADING CLOSE

Blog

گزارشی از کارهای جنبش روش تدریس

آیا می‌دونستید در سال 1401 ما در جنش روش تدریس علوم انسانی چه کارهایی کردیم؟ ما یک جمع کوچک و نوپا هستیم، ولی افق دوردستی رو می‌بینیم. در ادامه …

روش تدریس علوم انسانی

بازخورد اصلاحی و بهبود یادگیری مطالب

بازخورد اصلاحی و بهبود یادگیری مطالب  .فرایند یادگیری و آموزش مملو از موقعیت‌هایی است که فرد را در معرض خطا کردن قرار می‌دهد. در این راستا نوع نگاهی که …