LOADING CLOSE

جلسه داوری کتاب “سبکهای یادگیری”، دومین کتاب از سری کتب روش تدریس علوم انسانی

جلسه داوری کتاب “سبکهای یادگیری”، دومین کتاب از سری کتب روش تدریس علوم انسانی

داوری دومین کتاب روش تدریس

کتاب “سبک های یادگیری” دومین کتاب از مجموعه کتاب های روش تدریس علوم انسانی ست. این کتاب به قلم خانم دکتر الهام شمسی به میدان داوری خواهد رفت تا توسط دکتر علیرضا باقری و سرپرست تیم، دکتر احمدپورقاسم مورد نقد و دفاع قرار بگیرد.

خانم دکتر الهام شمسی نویسنده کتاب سبک های یادگیری در این کتاب سعی نموده تا به یکی از اصول حرفه ای و اساسی روش تدریس، «سبک های یادگیری »پرداخته شود که دانستن این مطلب گام بزرگی در آموزش ویادگیری خواهد بود.

جلسه نقد و داوری این کتاب، روز شنبه 22 مردادماه ساعت 17، به صورت مجازی برگزار خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید